Ulla Lidman

Roknäs, Sverige

ulinda@hotmail.se

Jag har skapat hela mitt liv på olika sätt.

Utbildad konstpedagog och har jobbat tidigare med främst Bildskola för barn.

Numer målar jag i mån av ork lust och tid.

Inspireras mycket av naturen vilket man ofta ser i min konst.

E-post: ulinda@hotmail.se